922O

Klitgaard og undervisningsminister

Skoleleder i ministerpraktik

Mellervangsskolen har fået gode forbindelser på Borgen. For skoleleder Kristine Klitgaard, har været i praktik hos selve undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.